REGLAMENT pel torneig de CATAN.

Estructura del torneig

Hi podrà participar tothom que sigui major de 10 anys, sigui nascut o visqui a Catalunya i conegui les normes de Catan bàsic.

Hi haurà 40 places disponibles. Si se superen els 40 inscrits, les places s’ocuparan per rigorós ordre d’inscripció.

El preu de la inscripció és gratuït, però, serà necessari fer la preinscripció a: www.guarespa.com/desconnecta-jugant/tornejos-festes-sagrera/.

Les partides començaran a les 16h, i l’hora aproximada de finalització serà les 21h. Pel bon funcionament de les partides, preguem puntualitat a tots els participants.

La competició es desenvoluparà exclusivament amb el joc bàsic de Catan, no s’utilitzen expansions.

En cas de dubte o conflicte, l’àrbitre o responsable de la supervisió de cada torneig tindrà l’última paraula, respectant sempre les regles del joc i les del reglament general de cada campionat.

L’organització es reserva el dret d’expulsar qualsevol jugador amb actitud antiesportiva.

L’organització es reserva el dret de solucionar com cregui convenient qualsevol punt no previst a aquestes bases.

Format

En cada ronda, els jugadors seran distribuïts en taules de 3 o 4 jugadors (preferiblement 4) i s’agruparan per puntuacions similars.

Es jugaran 3 rondes de partides, amb una durada màxima de 45 minuts cada una de les partides.

El torneig es juga amb el joc bàsic de Catan. No es permetrà la inclusió de cap expansió.

Totes les partides de les rondes preliminars es jugaran amb el joc bàsic de CATAN, amb un tauler predeterminat per l’organització que serà el mateix en totes les taules. En semifinals i final podran usar-se expansions o escenaris especials que seran explicats als particpiants les regles que excedeixin del joc bàsic.

S’iniciaran les partides amb un poble i una ciutat. Els materials inicials s’obtindran d’on es col·loqui la ciutat, tot i que només un recurs per lloseta de terreny.

Puntuació

Les partides finalitzaran quan un jugador arribi als 10 punts o quan s’exhaureixi el temps de la partida amb previ avís als jugadors.

El sistema de puntuació va concorde al lloc en el qual ha quedat cada participant en cada partida: 5 punts al 1r, 3 punts al 2n, 2 punts al 3r i 1 punt al 4t.

En cas d’empat en el marcador de puntuació, aquests punts es dividiran. Es farà de la mateixa forma si tres jugadors acaben amb la mateixa quantitat de punts de victòria.
exemple: tres jugadors estan en segona posició després del guanyador, llavors cada jugador rebria 2 punts segons el sistema de puntuació.

Les taules de 3, puntuarà per: 5 punts al 1r, 3 punts al 2n, 1 punt al 3r.

Al final de cada partida s’aparellaran en funció de la puntuació que tinguin fins a aquest moment. D’aquesta manera, els jugadors amb 5 punts s’agruparan en les mateixes taules, els de 3 en unes altres, etc.

Semifinals i final

Quan finalitza la fase prèvia, participaran les 16 persones amb més victòries.

Taula semifinal 1: 1r – 8è – 9è – 16è
Taula semifinal 2: 2n – 7è – 10è – 15è
Taula semifinal 3: 3r – 6è – 11è – 14è
Taula semifinal 4: 4t – 5è – 12è – 13è

La Final es jugarà a 4 jugadors, amb els guanyadors de cadascuna de les taules de les semifinals.

Premis

Els tres primers classificats seran els premiats.

1r: Joc de taula BOSK.

2n: Joc de taula EL SUSURRO DE LAS HOJAS.

3r: Joc de taula MINDBUG.

Si som més de 50 participants entre els 3 tornejos, se sortejarà, en finalitzar l’entrega de premis de Catan, el joc de taula THE WHITE CASTLE.
Els socis de l’ASSOCIACIÓ CULTURAL I RECREATIVA JUGUEM! no optaran a guanyar el joc.
Si el premiat no hi és durant el sorteig, Guarespa Store es posarà en contacte per fer-li l’entrega del joc.