EL MANTENIMENT INFORMÀTIC AJUSTAT AL TEU NEGOCI.

Segons l’estudi d’una consultora tecnològica, el 34% dels treballadors d’empreses de diferents sectors afirmen patir estrès informàtic perquè els seus equips no es troben en bones condicions. Altres estudis revelen que un treballador inverteix unes 100 hores cada any en resoldre incidències informàtiques, mentre que un manteniment informàtic ben planificat millora la productivitat fins a un 25%, redueix els costos un 30% i allarga la vida dels equips fins a un 50%.

Tots sabem que cada negoci té unes necessitats diferents segons les seves característiques; no és el mateix, per exemple, una oficina que un comerç.

En el sector de les tecnologies el més habitual és trobar-se amb contractes estàndards de manteniment informàtic que obliguen a les empreses a contractar uns serveis tancats. Normalment aquests manteniments estan sobredimensionats envers les seves necessitats, les quals no arriben a cobrir, o bé són més del que realment hauria de ser.

A Guarespa, per tal que els clients tinguin el nivell de servei que necessiten i paguin només per el que utilitzaran, hem creat una eina dinàmica de càlcul que ens permet dissenyar un servei de manteniment personalitzat sota dos criteris; transparència (el client coneix com es calcula l’import final) i l’objectivació (que depèn de les necessitats actuals i reals de la infraestructura TIC del client).

VOLS SABER QUÈ ET COSTARIA EL TEU MANTENIMENT?

Programem una visita per poder fer un estudi de l’abast del teu sistema informàtic actual i coneixer les necessitats del negoci. En un màxim de dos dies tindrem disponible el càlcul del manteniment informàtic personalitzat, el qual revisarem conjuntament en detall per comprobar que és l’adequat a la instal·lació TIC i poder fer, en cas necessari, els canvis pertinents.

ALGUNS DELS NOSTRES CLIENTS.