REGLAMENT pel torneig de STONE AGE.

Estructura del torneig

Hi podrà participar tothom que sigui major de 10 anys, sigui nascut o visqui a Catalunya i conegui les normes del Stone Age bàsic.

Hi haurà 16 places disponibles. Si se superen els 16 inscrits, les places s’ocuparan per rigorós ordre d’inscripció.

El preu de la inscripció és gratuït, però, serà necessari fer la preinscripció a: www.guarespa.com/tornejos-sagrera/inscripcions.

Les partides començaran a les 10 del matí, i l’hora aproximada de finalització serà les 14h. Pel bon funcionament de les partides, preguem puntualitat a tots els participants.

La competició es desenvoluparà exclusivament amb el joc bàsic de Stone Age.

En cas de dubte o conflicte, l’àrbitre o responsable de la supervisió de cada torneig tindrà l’última paraula, respectant sempre les regles del joc i les del reglament general de cada campionat.

L’organització es reserva el dret d’expulsar qualsevol jugador amb actitud antiesportiva.

L’organització es reserva el dret de solucionar com cregui convenient qualsevol punt no previst a aquestes bases.

Format

En cada ronda, els jugadors seran distribuïts en taules de 3 o 4 jugadors (preferiblement 4) i s’agruparan per puntuacions similars.

Es jugaran 4 rondes de partides, amb una durada màxima de 45 minuts cada una de les partides.

El torneig es juga amb el joc bàsic de Stone Age. No es permetrà la inclusió de les expansions o mini expansions.

Puntuació

El sistema de puntuació va concorde al lloc en el qual ha quedat cada participant en cada partida: 5 punts al 1r, 3 punts al 2n, 2 punts al 3r i 1 punt al 4t.

En cas d’empat en el marcador de puntuació, aquests punts es dividiran. Es farà de la mateixa forma si tres jugadors acaben amb la mateixa quantitat de punts de victòria.
exemple: tres jugadors estan en segona posició després del guanyador, llavors cada jugador rebria 2 punts segons el sistema de puntuació.

Les taules de 3, puntuarà per: 5 punts al 1r, 3 punts al 2n, 1 punt al 3r. A més, els punts de victòria obtinguts en una partida de tres jugadors es multiplicaran per 0,75, perquè la taula de tres jugadors produeix més punts de victòria. Això és important ja que els punts de victòria s’usen com a criteri de desempat.

Al final de cada partida s’aparellaran en funció de la puntuació que tinguin fins a aquest moment. D’aquesta manera, els jugadors amb 5 punts s’agruparan en les mateixes taules, els de 3 en unes altres, etc.

Final

La Final es jugarà a 4 jugadors, amb els millor qualificats en les 4 rondes classificatòries.

Premis

Els tres primers classificats seran els premiats.

1r: Joc de taula HOGAR DULCE HOGAR O NO...

2n: Joc de taula SOUND BOX.

3r: Joc de taula MINDBUG.

Si som més de 50 participants entre els 3 tornejos, se sortejarà, en finalitzar l’entrega de premis de Catan, el joc de taula THE WHITE CASTLE.
Els socis de l’ASSOCIACIÓ CULTURAL I RECREATIVA JUGUEM! no optaran a guanyar el joc.
Si el premiat no hi és durant el sorteig, Guarespa Store es posarà en contacte per fer-li l’entrega del joc.