MEDI AMBIENT I QUALITAT.

GUARESPA, com a empresa dedicada al “assessorament de les TIC per autònoms, pimes, botigues i horeca”, es compromet a disposar dels recursos necessaris per a garantir el compliment de les mesures establertes en el Sistema de Gestió, contribuint, d’aquesta manera, al procés de millora contínua de la qualitat i del comportament ambiental de l’empresa.

  • Satisfer totes les necessitats de les parts interessades, tant quant al producte com al servei, actual i futur.

  • Complir amb les expectatives i els requisits de les parts interessades, així com complir amb els requisits legals, reglamentaris i altres requisits.

  • Millorar contínuament, aprofitant els recursos humans i tècnics de l’empresa, a fi de treballar amb un Sistema de Gestió eficaç i que ens permeti continuar sent competitius.

  • Promoure el treball en comú, la motivació i integració del nostre personal, aconseguint una adequada responsabilitat ètica amb el treball de qualitat i medi ambient.

  • Identificar els riscos i oportunitats que són necessaris abordar per aconseguir els resultats previstos, augmentar els efectes desitjables i prevenir o reduir efectes no desitjats i aconseguir la millora contínua.

  • Identificar els aspectes ambientals derivats del desenvolupament de les nostres activitats i serveis, a fi de prevenir i reduir, en la mesura que sigui possible, els impactes negatius associats i protegir el medi ambient.

  • Efectuar una utilització sostenible dels recursos naturals, promovent l’ús eficient de l’energia i reduint, en la mesura que sigui possible, l’ús de matèries primeres, fomentant les pràctiques de reutilització i reciclatge dels residus generats per les nostres activitats.

  • Gestionar els residus generats de la manera més respectuosa amb el medi ambient, minimitzant la generació d’aquests i establint els controls necessaris per a les empreses que treballin en nom de GUARESPA assegurant-nos que ho realitzin també.

  • Gestionar de manera senzilla i pràctica tots els aspectes necessaris per a fomentar i desenvolupar la igualtat de gènere i la conciliació de la vida familiar i laboral.

Ultima modificació: 25 de maig de 2020