REGLAMENT pel torneig de CARCASSONE.

Classificatori pels nacionals

El guanyador del torneig de FESTES DE PRIMAVERA DE LA SAGRERA obtindrà una plaça per la final nacional de Carcassonne que tindrà lloc a Madrid.

Les FASES FINALS NACIONALS seran organitzades i gestiones directament per Devir, per tant serà qui confirmi asistencia, dia, hora i lloc. Les despeses de viatge i allotjament, així com altres despeses personals, hauran de ser assumides per les pròpies persones classificades.

Estructura del torneig

Hi podrà participar tothom que sigui major de 7 anys, sigui nascut o visqui a Catalunya i conegui les normes del Carcassonne bàsic.

Hi haurà 32 places disponibles. Si se superen els 32 inscrits, les places s’ocuparan per rigorós ordre d’inscripció.

El preu de la inscripció és gratuït, però, serà necessari fer la preinscripció a: www.guarespa.com/tornejos-sagrera/inscripcions.

Les partides començaran a les 10 del matí, i l’hora aproximada de finalització serà les 14h. Pel bon funcionament de les partides, preguem puntualitat a tots els participants.

La competició es desenvoluparà exclusivament amb el joc bàsic de Carcassonne, no s’utilitzen el riu ni l’abat o qualsevol altre.

La inscripció i participació al Campionat Nacional de Carcassonne pressuposa el coneixement i acceptació de les regles del joc, així com la seva regulació.

En cas de dubte o conflicte, l’àrbitre o responsable de la supervisió de cada torneig tindrà l’última paraula, respectant sempre les regles del joc i les del reglament general de cada campionat.

L’organització es reserva el dret d’expulsar qualsevol jugador amb actitud antiesportiva.

L’organització es reserva el dret de solucionar com cregui convenient qualsevol punt no previst a aquestes bases.

Format

En cada ronda, els jugadors seran distribuïts en taules de 3 o 4 jugadors (preferiblement 4) i s’agruparan per puntuacions similars.

Es jugaran 3 rondes de partides, amb una durada màxima de 40 minuts cada una de les partides.

El torneig es juga amb el joc bàsic de Carcassonne. No es permetrà la inclusió de les expansions o mini expansions de la caixa estàndard, l’abat ni el riu.

Puntuació

El sistema de puntuació va concorde al lloc en el qual ha quedat cada participant en cada partida: 5 punts al 1r, 3 punts al 2n, 2 punts al 3r i 1 punt al 4t.

Les ciutats de dues peces comptaran 4 punts.

En cas d’empat en el marcador de puntuació, aquests punts es dividiran. Es farà de la mateixa forma si tres jugadors acaben amb la mateixa quantitat de punts de victòria.
exemple: tres jugadors estan en segona posició després del guanyador, llavors cada jugador rebria 2 punts segons el sistema de puntuació.

Les taules de 3, puntuarà per: 5 punts al 1r, 3 punts al 2n, 1 punt al 3r. A més, els punts de victòria obtinguts en una partida de tres jugadors es multiplicaran per 0,75, perquè la taula de tres jugadors produeix més punts de victòria. Això és important ja que els punts de victòria s’usen com a criteri de desempat.

Al final de cada partida s’aparellaran en funció de la puntuació que tinguin fins a aquest moment. D’aquesta manera, els jugadors amb 5 punts s’agruparan en les mateixes taules, els de 3 en unes altres, etc.

Semifinals i final

Quan finalitza la fase prèvia, participaran les 16 persones amb més victòries.

Taula semifinal 1: 1r – 8è – 9è – 16è
Taula semifinal 2: 2n – 7è – 10è – 15è
Taula semifinal 3: 3r – 6è – 11è – 14è
Taula semifinal 4: 4t – 5è – 12è – 13è

La Final es jugarà a 4 jugadors, amb els guanyadors de cadascuna de les taules de les semifinals.

Premis

Els tres primers classificats seran els premiats amb premis i abans de començar la final es farà un sorteig d’un joc de taula de DEVIR entre els participants que no arribin a la final.

1r: Plaça per la final nacional de Carcassonne i un val de Guarespa Store de 50€ per jocs de DEVIR.

2n: Un val de Guarespa Store de 20€ per jocs de DEVIR.

3r: Un val de Guarespa Store de 20€ per jocs de DEVIR.